VI Krajowy Kongres Forów Skarbników

W dniach 12 i 13 marca 2024 roku w Warszawie odbywa się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników, w którym uczestniczy Skarbnik Miasta Kielce Marzena Bzymek. To największe i najważniejsze wydarzenie, którego adresatami są osoby odpowiedzialne za budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego.

- Każda gmina, każdy samorząd funkcjonuje w odmiennych, lokalnych realiach, ale wiele kwestii czy wyzwań jest takich samych. Kongres jest najlepszą okazją, aby rozmawiać o naszych zadaniach, problemach i sposobach ich rozwiązywania – mówi Marzena Bzymek, Skarbnik Miasta Kielce. Oprócz niej w kongresie udział bierze pani Ewa Wypych, Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości UM Kielce. 

W trakcie planowanych prelekcji i debat poruszonych zostanie przez ekspertów wiele tematów z zakresu wdrożonych i planowanych zmian dotyczących realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. Program wydarzenia zakłada m.in. omówienie dobrych praktyk, rozwiązań dotyczących podatków od nieruchomości po zeszłorocznych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, kontroli NIK, cyfryzacji gmin, możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027 czy kwestii finansowania oświaty niepublicznej.

Obok szerokiej tematyki spotkań dodatkową korzyścią jest udział przedstawicieli rządu, biznesu, nauki, a także Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Związków Samorządowych, których organizatorzy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST rokrocznie zapraszają do współpracy przy wydarzeniu.  

Powrót na początek strony