Ślady w fotografii, rodzinny piknik i ostatnie spotkanie z cyklu „Muzealne lato w Parku”

W tym tygodniu Muzeum Historii Kielc zaprasza do swojej siedziby, a także do parku miejskiego i na osiedle Herby.

W czwartek, 25 sierpnia o godz. 17 w Małej Galerii otwarta zostanie wystawa fotograficzna Marcina Michalskiego pt. „Ślady”. To czterdzieści fotogramów, które tworzą pełną poezji i melancholii opowieść o śladach po żydowskich mieszkańcach Kielc i regionu. Ekspozycja towarzyszy nowej wystawie czasowej  „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej”.  

W piątek, 26 sierpnia w godz. 14-18 na Herbach przy Szkole Podstawowej nr 5, przy ul. Wróbla 5, odbędzie się rodzinny piknik „Nasze Herby po sąsiedzku”. Muzeum Historii Kielc zaprezentuje przy tej okazji wystawę planszową  „Pokolenie lat 80.” Organizatorzy pikniku przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, animacje, pokazy, zjeżdżalnie, konkursy, gry i zabawy. Zaprosili do udziału także kieleckie szkoły i instytucje kultury. Udział bezpłatny.

W tym samym dniu o godz. 18 odbędzie się ostatnie spotkanie z cyklu „Muzealne lato w Parku”. Jego tematem będzie nowa wystawa czasowa w Muzeum Historii Kielc „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej”.  Spotkanie, bogato ilustrowane unikatowymi fotografiami, poprowadzi Leszek Dziedzic, jeden z kuratorów wystawy. Wykład odbędzie się przy muszli koncertowej w Parku Miejskim. Udział bezpłatny.

Natomiast w niedzielę, 28 sierpnia o godz. 12 zaplanowano pierwsze oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Kielce - Keltz. Historia społeczności żydowskiej”. Dr Barbara Kasprzyk-Dulewicz i dr Paweł Wolańczyk - dwoje z czterech kuratorów wystawy - poprowadzą uczestników w dawny świat żydowskiej społeczności w mieście. Udział płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem muzealnym.

Marcin Michalski - artysta wszechstronny, absolwent kieleckiego „Plastyka” oraz studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalizacją małe formy rzeźbiarskie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na co dzień pracuje jako instruktor w Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach, prowadząc Pracownie fotografii i grafiki komputerowej oraz warsztaty fotograficzne. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Tworzy przy użyciu tak różnych mediów, jak: rzeźba, fotografia, malarstwo, wideo.

Członek nieformalnych grup: CKF i Kwiatki w Betonie. Organizator działań społecznych oraz artystycznych m.in.: „Goździk dla Sztuki”, „Podsumowanie 5 lat akcji Kwiatki w Betonie 2012-2017” oraz plenerów fotograficznych m.in. cyklu „Miasteczka”. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w ramach działalności Zameczkowego Studia Filmowego KaMa. Jego twórczość prezentuje fascynację bytem w przestrzeni, zaś jego fotografie dotykają różnorodnej tematyki: od krajobrazu i porteru po fotografię teatralną i koncertową.

Powrót na początek strony