Śniadanie biznesowe z przedstawicielami kieleckich firm

Kielecki Park Technologiczny i Urząd Miasta Kielce wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizowali spotkanie, podczas którego przedsiębiorcy mogli zapoznać się z rozwiązaniami wspierającymi rozwój biznesu. Gościem wydarzenia był prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz Sławomir Stachura, dyrektor Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Kielce.

Tematem spotkania był m.in. kredyt technologiczny, nowy instrument wsparcia sektora MŚP, który pozwala na zakup i wdrożenie przez firmę nowej technologii, zakup środków trwałych, nieruchomości, licencji, patentów, ekspertyz i innych składników majątku niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa. W ramach zrealizowanego projektu przedsiębiorca ma szansę uzyskać aż 70% zwrotu kosztów kwalifikowanych. Jest to więc bardzo atrakcyjne rozwiązanie, a termin naboru wniosków kończy się 31 maja. Działanie to jest realizowane przez BGK.

Kolejnym instrumentem, który został zaprezentowany przez ekspertów BGK, był kredyt ekologiczny. Wnioskowane dofinansowanie ma przyczynić się w tym przypadku do zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych i może być przeznaczone na zakup lub modernizację maszyn, linii produkcyjnych, modernizację budynków, wentylacji, klimatyzacji, magazyny energii, instalacje OZE i in. Maksymalna wysokość wsparcia w ramach kredytu ekologicznego to 70%, a termin pierwszego naboru wniosków zaplanowany jest na czerwiec - sierpień 2023 r.

Podczas śniadania kieleccy przedsiębiorcy zapoznali się również ze zwolnieniami z podatku od nieruchomości, które Urząd Miasta Kielce przygotował z myślą o firmach produkcyjnych i usługowych działających na terenie Kielc. O szczegółach 3 uchwał opowiedziała dyrektor Wydziału Podatków UM Kielce. Ponadto zaprezentowane zostały zwolnienia z tytułu wybudowania nowej powierzchni biurowej, produkcyjnej oraz z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Jednym z istotnych warunków uzyskania prawa do zwolnienia jest obowiązek złożenia wniosku do Urzędu Miasta Kielce przed rozpoczęciem inwestycji.

Podczas całego wydarzenia przedsiębiorcy mieli możliwość porozmawiania z pracownikami Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce. Na pytania odpowiadali także eksperci BGK oraz przedstawiciele Wydziału Podatków kieleckiego ratusza.

Powrót na początek strony