„Splendor Cathedralis” i „Pocztówki z Kielc” z Nagrodą Muzealną im. Tadeusza Włoszka

Muzeum Historii Kielc zostało docenione w ramach 3. edycji nagrody przyznawanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za wkład w dokumentowanie historii regionu, tworzenie wystaw, publikacje, osiągnięcia naukowe oraz za konserwację zbiorów.

W tym roku nagrody muzealne im. Tadeusza Włoszka odebrali m.in. Krzysztof Myśliński za wystawę „Splendor Cathedralis” oraz Marcin Kolasa autor cyklu popularnonaukowego „Pocztówki z Kielc”.

Patronem nagrody jest Tadeusz Włoszek, kustosz, regionalista, uczestnik powstania styczniowego, badacz kieleckiej kultury, krajoznawca, nauczyciel. Był inicjatorem, twórcą i kustoszem kieleckiego oddziału Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które było zaczątkiem Muzeum Świętokrzyskiego, przekształconego później w Muzeum Narodowe w Kielcach.

Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Kategoria wystawa – ekspozycja „Splendor Cathedralis”

Wystawa „Splendor Cathedralis” prezentowana była w Muzeum Historii Kielc od października 2021 r. do marca 2022 r. i zamykała serię wydarzeń, związanych z obchodami rocznicy 850-lecia istnienia Kolegiaty Kieleckiej i 950-lecia istnienia Kielc. Wystawa składała z 3 integralnych części: ekspozycji najcenniejszych paramentów liturgicznych przechowywanych w kościele katedralnym a prezentowanych szerokiej publiczności w Muzeum Historii Kielc, zabytkowej bazyliki katedralnej w Kielcach traktowanej jako historyczny obiekt muzealny, oraz stałej ekspozycji skarbca katedralnego, gdzie znajdują się cenne naczynia liturgiczne, rękopisy, czy dzieła malarstwa sakralnego. Nagrodę wręczono kuratorowi i autorowi wystawy Krzysztofowi Myślińskiemu oraz historykowi, kustoszowi Leszkowi Dziedzicowi.

Kategoria Edukacja Muzealna – „Pocztówki z Kielc” program popularnonaukowy o tematyce historycznej

„Pocztówki z Kielc” to cykliczny program popularnonaukowy o tematyce historycznej realizowany od 2015 roku przez Muzeum Historii Kielc i regionalny oddział TVP3. W ciągu ośmiu lat, wykorzystując w dużej mierze zbiory Muzeum, wyemitowano ponad 270 odcinków tej serii. „Pocztówki z Kielc” w krótkiej i ciekawiej formie przybliżają historię miasta, opowiadają o ważnych wydarzeniach z przeszłości, o znanych i mniej znanych postaciach, o najciekawszych miejscach i zabytkach. Autorem cyklu jest muzealnik, magister historii, autor i współautor publikacji Marcin Kolasa.

Powrót na początek strony