Spotkania online dla NGO-sów i mieszkańców. Zapraszamy

Jakie są potrzeby i oczekiwania trzeciego sektora i mieszkańców? W sierpniu zapraszamy kielczan i przedstawicieli organizacji pozarządowych na wideokonferencje. Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie realizuje na zlecenie Miasta Kielce projekt pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”.

Spotkanie dla mieszkańców Kielc zaplanowano 1 sierpnia w godz. 17-18, a dla NGO w godz. 10-12. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 29 lipca. Chętne osoby prosimy o informację mailową na adres: biuro@stowarzyszeniepactum.pl. W treści wiadomości należy wskazać adres mailowy, na który ma zostać wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu.

Natomiast 22 sierpnia zaplanowano spotkanie, podczas którego omówione zostaną wyniki analizy. Udział również na podstawie zgłoszenia.

Badanie ma na celu pozyskanie informacji o potrzebach organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Kielce oraz barier w ich realizacji.

Informacja o projekcie pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”.

Zaproszenie na spotkania online 

Powrót na początek strony