Spotkanie młodych liderów z Polski i Ukrainy

Tematy liderstwa, kształtowania osobowości, budowania umiejętności zarządzania grupą mają szansę stać się głównymi wątkami wspólnych przedsięwzięć Młodzieżowych Rad Miasta z Kielc i Winnicy.

Przy wsparciu Urzędu Miasta Kielce i Winnickiej Rady Miejskiej dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Kielce,  z udziałem wiceprzewodniczącej  Katarzyny Borek, z zespołem młodych aktywistów z Winnicy, działających w Dziecięcej Doradczej Grupie przy Merze tego miasta oraz organizacji „Lider", zrzeszającej przewodniczących samorządów uczniowskich z 36 winnickich szkół.

Projekty dotychczas realizowane samodzielnie przez każdą ze stron ukierunkowane były na zwiększenie wpływu młodzieży na decyzje podejmowane przez władze lokalne, lobbowanie na rzecz realizacji inwestycji i wydarzeń kierowanych do młodych oraz kształtowanie ich zaangażowania w życie społeczności lokalnej.

Polska i ukraińska młodzież zgodnie stwierdziły, że poszerzenie działalności o wątek międzynarodowy będzie bezcennym doświadczeniem. Wśród interesujących projektów wskazane zostały również takie, które dadzą umiejętność kreowania i realizacji eventów/konferencji, zwiększą kompetencję w obszarze profesjonalnej promocji w social mediach, wesprą ideę wolontariatu czy przedsiębiorczości społecznej.

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce podzieliła się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z odpowiednikiem - Charkowem. Młodzież z Winnicy zadeklarowała poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wspólnych projektów, w tym oferowanych przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Kolejne spotkanie on-line odbędzie się w marcu br.

Koordynację spotkania zapewniło Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony