Spotkanie przedstawicieli osób z niepełnosprawnościami z policją i Strażą Miejską

W piątek, 22 marca 2024 r. odbyło się zorganizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Jerzego Pióro spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

Jednym z poruszanych tematów była dostępność tłumacza Języka Migowego w kontaktach służb z Głuchymi.

Odbyła się także dyskusja dotycząca nieuprawnionego parkowania na kopertach dla osób z niepełnosprawnościami oraz nieprawidłowego parkowania na chodnikach w sposób utrudniający, a często nawet uniemożliwiający przejście pieszym. 

Ustalono również, że Rada we współpracy z policją i Strażą Miejską zorganizuje kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą prawidłowego parkowania pojazdów.

Powrót na początek strony