Spotkanie w Klubie Seniora na osiedlu Uroczysko

Prezydent Kielc Bogdan Wenta gościł w klubie seniora przy ul. Warszawskiej 151. Spotkanie miało „andrzejkowy” charakter i były okazją do rozmowy o pracy klubu oraz aktywności środowiska osób starszych w Kielcach. Prezydent podziękował seniorom za ich zaangażowanie w sprawy miasta oraz czynne uczestnictwo wielu wydarzeniach. Ponadto przypominał, przed jakimi wyzwaniami stoją Kielce w zawiązku z trudną sytuacją samorządów w całej Polsce.

Powrót na początek strony