Spotkanie wigilijne w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym

Wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór wzięła udział w Spotkaniu wigilijnym z osobami w kryzysie bezdomności. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował przedświąteczne spotkanie dla osób potrzebujących w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym przy ulicy Żniwnej.

W skład Ośrodka wchodzi: Punkt Pomocy Doraźnej, Punkt Interwencji Kryzysowej, Mieszkania Chronione dla Osób Bezdomnych, Punkt Konsultacyjno-Streetworkerski, Świetlica i Ogrzewalnia.

Do jego zadań należą: prowadzenie profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej i edukacyjnej, przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości, w sytuacjach mogących zagrażać ich zdrowiu lub życiu, zarówno bezdomnych jak i posiadających miejsce zamieszkania, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i detoksykacji, zapewnienie osobom bezdomnym będącym w sytuacji kryzysowej schronienia na okres przejściowy i krótkotrwały w Punkcie Interwencji Kryzysowej, świadczenie pracy socjalnej wspomagającej osoby bezdomne w pokonywaniu trudności i przygotowaniu do usamodzielnienia się, zapewnienie mieszkania osobom bezdomnym, którzy przy odpowiednim wsparciu mogą samodzielnie funkcjonować, prowadzenie działań w ramach lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym.

Ogrzewalnia przy ulicy Żniwnej ma formę placówki tymczasowej i funkcjonuje od godziny 18.00 do godziny 8.00. Natomiast w godzinach od 8.00 do 18.00 działa świetlica dla osób w kryzysie bezdomności.

Powrót na początek strony