Spotkanie wigilijne z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prezydent Kielc Bogdan Wenta spotkał się z przedstawicielami nowo wybranej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Spotkanie było okazją do rozmowy oraz złożenia sobie świątecznych życzeń.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy działający przy Prezydencie Miasta. Wyraża opinię na temat projektów uchwał, a także zabiera głos w sprawach ważnych z punktu widzenia pożytku publicznego i wolontariatu. Ponadto jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy prezydentem a organizacjami pozarządowymi. Jednym z kluczowych zadań Rady jest opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

MRDPP w Kielcach składa się z dwunastu członków, w tym sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, dwóch przedstawicieli Rady Miasta Kielce oraz czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce. Obecna kadencja jest czwartą z kolei i będzie trwała trzy lata.

Powrót na początek strony