Spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej Szymonem Pogorzelskim

Szymon Pogorzelski, przedstawiciel Komisji Europejskiej
zdj. Urząd Marszałkowski

W czwartek, 14 lipca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach gościł Szymon Pogorzelski, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który został oddelegowanym do przygotowania raportu dla unijnej komisarz ds. migracji Ylvy Johansson. W spotkaniu uczestniczyli Magdalena Gościniewicz, dyrektor MOPR w Kielcach, Renata Janik, Wicemarszałek Województwa, Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Celem spotkania było omówienie skali kosztów, problemów oraz obciążeń organizacyjnych, z jakimi mierzy się administracja samorządowa i rządowa w związku z koniecznością zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Goście odwiedzili Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Obywateli Ukrainy przy ul. Żeromskiego 20/24a oraz Punkt Pomocy Humanitarnej przy ul. Turystycznej 1. W tym miejscach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach udziela pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Powrót na początek strony