Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od 29 sierpnia do 2 września pracodawcy będą mogli składać wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników. Łączna kwota do rozdysponowania wynosi 445 680, 00zł.

Budżet może zostać przeznaczony na opłacenie działań zgodnych z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którymi są:

1)     wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

2)     wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

3)     wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 Pracodawca może otrzymać wsparcie:

·  do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300%

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

·  do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wykaz dokumentów i szczegółowe informacje na stronie mupkielce.praca.gov.pl

 

 

Powrót na początek strony