Stan wojenny. Spojrzenie po latach

W tym roku, 13 grudnia mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji, Muzeum Historii Kielc wspólnie z NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski oraz Archiwum Państwowym w Kielcach przygotowało wydarzenie na kieleckim rynku. W piątek, 10 grudnia otwarto dwie wystawy plenerowe: Dni „Solidarności" – Porozumienie Sierpniowe 1980 oraz Miejcie nadzieję... – Solidarność, stan wojenny i ostatnie lata PRL.

Pierwsza z ekspozycji przygotowana przez Muzeum Historii Kielc koncentruje się na wydarzeniach z początku lat 80. XX w. i prezentuje je w kontekście ogólnopolskim i regionalnym. Na 26 planszach przedstawiono przebieg pierwszych strajków, rozwój kieleckiej „Solidarności" oraz jej działania, a także atmosferę tamtego okresu. Na wystawie zaprezentowano unikatowe fotografie, dokumenty i plakaty.

Natomiast druga ekspozycja, opracowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach przybliża problemy związane z różnymi aspektami ówczesnej rzeczywistości – od kręgów polityki po życie codzienne. Ważnym elementem wystawy jest dokumentacja z okresu stanu wojennego, począwszy od 13 grudnia 1981 roku, aż do 22 lipca 1983 roku. Tutaj wśród zgromadzonych materiałów znajdziemy zarówno te wytworzone przez władze państwowe, jak i te powstałe w tzw. „drugim obiegu". Są to zarówno informacje o stanie ówczesnej gospodarki, jak i działaniach podziemia „solidarnościowego".

Obie wystawy będzie można oglądać do 30 stycznia 2022 r.

Powrót na początek strony