Startuje Festiwal Fotoperyferie

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza na otwarcie siedmiu wystaw 27 i 28 kwietnia 2023 o godz. 17.00 w ramach drugiego Festiwalu Fotograficznego Fotoperyferie, którego kuratorem jest dyrektor BWA w Kielcach Stanisława Zacharko-Łagowska. Wystawy można będzie odwiedzić Podczas Nocy Muzeów 13 maja w siedzibie BWA od 18:00 do 24:00.

Festiwal przygotowany został we współpracy z Fundacją im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego; Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, Galerii Echo w Kielcach; Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej; Muzeum Historii Kielc, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki, oraz Artystów z Polski, Ukrainy i m.in. Ohio w Stanach Zjednoczonych.

W czwartek o godz. 17.00 inauguracja Festiwal otwarciem wystawy Mykoły Synelnikowa „Fotografia z serii STOP WOJNIE” – ukraińskiego fotoreportera, fotografującego sportowców w zbombardowanych obiektach sportowych w różnych miastach Ukrainy.

W piątek o godz. 17.00 w Galerii ZPAP/Okręg Kielecki otwarcie poplenerowej wystawy „KONTEKSTY: Szydłów 2022/2023”, artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz konfrontujących się z ich twórczością fotografików związanych z Fundacją im. KSK. Wystawa ta została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w 2023 roku”.

Zapraszamy również na plac Artystów do oglądania plenerowej wystawy pt. „Jan Siudowski [1922 – 1982] – Fotografia”, artysty fotografa uważanego za prekursora Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, promotora w szerokim znaczeniu dziedzictwa kulturowego Kielecczyzny. Prace pochodzą ze zbiorów BWA w Kielcach, a zostały opracowane i zaprezentowane w formie zewnętrznej wystawy przez Muzeum Historii Kielc.

W siedzibie Biura Wystaw Artystycznych czekają cztery wystawy: „PRZEGLĄD FOTOGRAFII W TECHNIKACH DAWNYCH I ALTERNATYWNYCH” – Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Kielce w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; „Weronika Teplicka – SPACER PO WSTĘDZE MÖBIUSA”; „Katarzyna Łata – STUDIUM PRZYPADKU”; Iwona Germanek – RÓŻOWY NIE ISTNIEJE”.

Pani Danuta Hartwig-Saulewicz – córka Edwarda Hartwiga (1909-2003), znakomitego polskiego artysty fotografika, w uznaniu za działania BWA oraz Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu na rzecz promocji fotografii artystycznej, postanowiła przekazać do zbiorów BWA w Kielcach fotografię swego Ojca. Wybrano temat wierzb – jako bardzo charakterystyczny dla tej części twórczości Artysty, którą poświęcił krajobrazowi polskiemu (w 1989 ukazała się album Edwarda Hartwiga „Wierzby” z tekstem Julii Hartwig – Jego siostry).

Edward Hartwig był zaprzyjaźniony z Pawłem Pierścińskim [1938 – 2017] i artystami Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – był zarówno ich Mistrzem jak i Przyjacielem. Prezentował także swoją wystawę w Galerii Fotografii BWA/ZPAF oraz brał udział w plenerach fotograficznych na Kielecczyźnie. Zawdzięczamy ten cenny dar także naszej Koleżance Katrinie Sadrak, Panu mecenasowi Mirosławowi Sobolakowi oraz Fundacji Edwarda Hartwiga – za co im serdecznie dziękujemy!

PROGRAM FESTIWALU

27 kwietnia 2023, godz. 17:00

  • Galeria ECHO w Kielcach – Galeria SZTUKA NA POZIOMIE (piętro +1) - wystawa– od 28.04 – 16.06.2023 – Mykoła Synelnikow – Zdjęcia z serii: STOP WOJNIE

28 kwietnia 2023, godz. 17:00

  • Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków / Okręg Kielce, wystawa – od 28.04 – 11.05.2023 – Z cyklu KONTEKSTY: SZYDŁÓW 2022/2023 – wystawa poplenerowa, organizatorzy: Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej
  • Muzeum Historii Kielc / PLAC ARTYSTÓW – wystawa plenerowa – od 28.04 – 22.06.2023 – Jan Siudowski [1922 – 1982] – FOTOGRAFIA (fotografie ze zbiorów BWA w Kielcach)
  • Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Galeria GÓRNA - wystawa– od 28.04 – 16.06.2023 – Weronika Teplicka – SPACER PO WSTĘDZE MÖBIUSA
  • Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Galeria GÓRNA – (mała sala) – od 28.04 – 16.06.2023 – Katarzyna Łata – STUDIUM PRZYPADKU
  • Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Galeria MAŁA - od 28.04 – 16.06.2023 – Iwona Germanek – RÓŻOWY NIE ISTNIEJE
  • Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – Galeria DOLNA – od 28.04 – 16.06.2023 – PRZEGLĄD FOTOGRAFII W TECHNIKACH DAWNYCH I ALTERNATYWNYCH

Powrót na początek strony