Straż Miejska kontroluje czym kielczanie palą w piecach

Wraz z początkiem sezonu grzewczego rozpoczęły się kontrole antysmogowe. Nad jakością powietrza czuwają funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kielcach przy użyciu drona antysmogowego. Zamontowana na nim stacja badawcza SOWA umożliwia analizę dymu wydobywającego się z kominów.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej z patrolu ekologicznego podejmują interwencje dotyczące zadymiania podczas patrolowania danej dzielnicy Kielc. Reagują także na zgłoszenia od mieszkańców.

Kontrole prowadzone są za pomocą stacji pomiarowej SOWA, która dokonuje analizy próbki dymu wydobywającego się z komina. W ciągu kilku minut strażnicy są w stanie stwierdzić czy na danej posesji spalane są niedozwolone materiały.

Straż Miejska przypomina, że jej funkcjonariusze przeprowadzają kontrole w oparciu o posiadane upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Kielce na mocy Ustawy o odpadach art. 191.

W celu rozwiania wątpliwości SM informuje, że strażnik jest uprawniony do:

1.  wstępu z niezbędnym sprzętem na teren posesji w celu dokonania kontroli paleniska,

2.  przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych,

3.  pobierania próbek popiołu z paleniska celem przekazania ich do analizy chemicznej,

4.  według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Spalający odpady mogą być karani zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, która uznaje termiczne przekształcanie odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi za wykroczenie.

Straż Miejska przypomina, że zabronione jest spalanie wszelkich przedmiotów wykonanych lub pokrytych plastikiem, płyt drewnopochodnych, elementów stolarki okiennej pokrytych farbami itp. Za palenie wyżej wymienionych przedmiotów grozi mandat karny w wysokości do 500 PLN lub grzywna do 5000 PLN.

Powrót na początek strony