Straż Miejska w Kielcach kontroluje spalanie odpadów

Przekazujemy komunikat Straży Miejskiej, która przypomina, że kontrole domowych palenisk przeprowadzane są w oparciu o posiadane upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Kielce na mocy Ustawy o odpadach art. 191 oraz Ustawy Prawo Ochrony Środowiska na podstawie art. 379 ust. 1 i 2 z dnia 27.04.2001 r.

W celu rozwiania wątpliwości informujemy, że strażnik jest uprawniony do:

- wstępu z niezbędnym sprzętem na teren posesji w celu dokonania kontroli paleniska,

- przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych,

- pobierania próbek popiołu z paleniska celem przekazania ich do analizy chemicznej,

- według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk).

W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywany jest patrol policji.

Spalający odpady mogą być karani zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, która uznaje termiczne przekształcanie odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi za wykroczenie.

Straż Miejska przypomina, że zabronione jest spalanie wszelkich przedmiotów wykonanych lub pokrytych plastikiem, płyt drewnopochodnych, elementów stolarki okiennej pokrytych farbami itp. Za palenie wyżej wymienionych przedmiotów grozi mandat karny w wysokości do 500 PLN lub grzywna do 5000 PLN.

Jednym z najpoważniejszych problemów w okresie jesienno – zimowym jest zanieczyszczanie powietrza dymem pochodzącym ze spalania odpadów. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się złych nawyków praktykowanych przez mieszkańców Straż Miejska w Kielcach prowadzi regularne kontrole palenisk pod kątem spalania paliw lub odpadów, które jest zabronione.

Czynności, które w dużym stopniu mają charakter prewencyjny, inicjowane są również na prośby samych mieszkańców, skarżących się na uciążliwe działania swoich sąsiadów.

Piec nie jest śmietnikiem. Rzeczy wrzucone do kosza na śmieci zostają zagospodarowane lub zutylizowane w bezpieczny sposób. Odpady wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków.

Łącznie w 2022 roku na podstawie art. 191 Ustawy o odpadach nałożono: 42 mandaty, pouczono 2 osoby, skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kielcach.

Łącznie w 2022r. na podstawie Ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach nałożono: 87 mandatów karnych, pouczono 26 osób, skierowano 8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kielcach.

 

Powrót na początek strony