Stworzyli przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń

Za nami pierwszy Kielecki Kongres Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbyło się 4 września w Centrum Geoedukacji, siedzibie Geonatura Kielce. Wzięło w nim udział 24 organizacje.

Ideą Kongresu było umożliwienie spotkania w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Poruszona została tematyka teoretycznych podstaw działania NGO, współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi i środowiskiem biznesowym, finansowania inicjatyw przez organizacje pozarządowe.

Na wydarzenie zaproszono przedstawicieli kieleckich organizacji pozarządowych, przedstawicieli Miasta Kielce oraz przedstawicieli biznesu.

W programie znalazła się, m.in. tematyka dotycząca współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi. Uczestnikami tej dyskusji byli:

 • Agata Wojda – zastępczyni Prezydent Miasta Kielce,
 • Dominik Kraska – wicedyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego,
 • Paulina Papka –  przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Michał Piasecki – prezes Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych,
 • Michał Braun – radny Miasta Kielce,
 • Ewelina Rozpara – reprezentantka Stowarzyszenia Kobiety VIVE, Grupa VIVE.

 

W ramach Kongresu odbyły się trzy panele tematyczne:

 1. Potrzeby, priorytety i niezbędne wsparcie dla rozwoju organizacji pozarządowych.
 2. Adaptacja Miasta Kielce do zmian klimatycznych oraz ochrona bioróżnorodności w mieście.
 3. Współpraca NGO z przedsiębiorstwami (CE RESPONSIBLE) – wyzwania, rekomendacje.

 

Wśród prelegentów Kongresu znaleźli się:

 • Krystian Kalisz - Be Heath & Protect -  prowadzący pierwszy panel tematyczny
 • Łukasz Misiuna - Stowarzyszenie MOST - prowadzący drugi panel tematyczny
 • Jacek Gralczyk - Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL -  prowadzący trzeci panel tematyczny.

 

Spotkanie miało międzysektorowy charakter i dedykowane było wszystkim, którzy potrzebowali usłyszeć siebie nawzajem. Podczas kongresu każda organizacja mogła zaprezentować swoją działalność w ramach Miasteczka NGO. Wydarzenie stworzyło przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, niezbędną do współpracy i konsolidacji organizacji pozarządowych.

Organizatorami Kongresu byli: Miasto Kielce, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny, Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych, Instytut Miejskich Inicjatyw.

Powrót na początek strony