Stypendia dla najzdolniejszych maturzystów, którzy wybrali kieleckie uczelnie

1 października rozpocznie się nabór wniosków o stypendia w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać studenci pierwszego roku, którzy jako maturzyści uzyskali bardzo dobre wyniki oraz zdecydowali się kontynuować naukę na jednej z uczelni wyższych w Kielcach.

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów, zarówno pochodzących z Kielc, jak i innych miast – również z zagranicy.

- W ten sposób chcemy motywować i promować wybitnie uzdolnione młode osoby. Jednocześnie  zachęcając je do kontynuowania nauki w Kielcach. Naszym celem jest także wspieranie uczelni wyższych w podnoszeniu poziomu ich umiędzynarodowienia – mówi wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.

Programem może być objętych 100 osób. Miesięczne stypendium wynosi 500 zł i będzie wypłacane od października br. do czerwca 2023 r.  

Stypendium może zostać przyznane studentowi uczelni wyższej mającej siedzibę w mieście Kielce, który uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym i posiada status studenta pierwszego roku studiów stacjonarnych.

Pod uwagę brane są także aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu. Dzięki nim można zyskać dodatkowe punkty.

Wnioski należy składać w budynku ratusza przy ul. Strycharskiej 6, pok. nr 12 w terminie do 20 października 2022 r. lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Kielce, 25-303 Rynek 1.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 041 36-76-635.

Niezbędne dokumenty można znaleźć również na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce Dla Studenta.

Powrót na początek strony