Stypendium za osiągniecia sportowe w 2022. Złóż wniosek

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, przypomina, że w dniu 15 grudnia 2022 r., zgodnie z Uchwałą Nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (z późniejszymi zmianami) upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2022.

Ubiegać się o nie mogą reprezentanci kieleckich klubów sportowych, którzy reprezentują dyscyplinę objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem, jako junior młodszy, junior, junior starszy lub młodzieżowiec oraz spełniają wymagania zawarte w uchwale nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce.

Wnioski należy składać drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce:

  • ul. Strycharska 6,  pok. nr 12,
  • ul. Rynek 1, pok. nr 12.

Osobami do kontaktu w ww. sprawie są Pani Justyna Łukasik i Anna Januchta tel. 41 36 76 620 (Referat Sportu i Turystyki). 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Załącznik do uchwały dot stypendiów - nowy wniosek.pdf PDF 479.45 KB
Powrót na początek strony