Święto 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach

Na Placu Wolności kielczanie byli świadkami uroczystego apelu z okazji święta 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. E. Kaszyńskiego „Nurta”. W ramach obchodów odbyło się m.in. ślubowanie, przekazanie chorągwi Wojska Polskiego oraz przysięga wojskowa. Podczas wydarzenia władze miasta reprezentował wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.

Żołnierze w oliwkowych beretach uczcili swoje święto uroczystym apelem, podczas którego dowódca brygady płk Piotr Hałys wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, wyróżnił również żołnierzy oraz pracowników brygady. Szczególnym elementem uroczystości było wręczenie Świętokrzyskim Terytorialsom chorągwi Wojska Polskiego, wypowiedzenie słów roty przysięgi wojskowej oraz ślubowanie 50 ochotników. Chorągiew na ręce dowódcy brygady wręczy zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz. W trakcie uroczystości instytucje oraz osoby, które wspierają terytorialsów w procesie rozwoju brygady, zostali wyróżnieni odznaczeniami oraz symbolicznymi podziękowaniami. Wyróżnienie otrzymał m.in. Prezydent Kielc.

Uroczystość zakończyła defilada, w której udział wzięło ponad 300 żołnierzy 10 ŚBOT oraz uczniowie z klas mundurowych ZDZ. Wydarzeniu towarzyszył piknik, podczas którego m.in. przedstawiciele WCR Kielce udzielali informacji o rodzajach służby wojskowej, było też wiele atrakcji dla całych rodzin m.in. na stoisku Straży Miejskiej. 

Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej sformowana została w styczniu 2018 r., za swojego patrona obrała jednego z legendarnych dowódców partyzanckich z Gór Świętokrzyskich – mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. Święto 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało ustanowione 11 czerwca dla upamiętnienia daty sprowadzenia w 1993 roku z Wielkiej Brytanii i pochówku na polanie Wykus w lasach suchedniowskich prochów „Nurta”.

Obecnie w szeregach 10 ŚBOT służy ponad 1700 żołnierzy. Terytorialsi od samego początku aktywnie działali najpierw w ramach operacji Odporna Wiosna, później Trwała Odporność niosąc pomoc lokalnej społeczności. W ramach akcji Silne Wsparcie z funkcjonariuszami Straży Granicznej pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej.

Powrót na początek strony