Święto Konstytucji 3 Maja w Kielcach

Uroczystości przed pomnikiem Stanisława Staszica w Parku Miejskim w Kielcach oraz Piknik Historyczny „Vivat 3 Maja!” były głównymi punktami obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W Kielcach obchody poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Następnie przy pomniku Stanisława Staszica w Parku Miejskim w Kielcach przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, samorządowcy oraz Kielczanie oddali hołd twórcom pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. W czasie uroczystości odegrano hymn państwowy, odbył się apel pamięci oraz ceremonia złożenia wieńca od społeczeństwa województwa świętokrzyskiego. W uroczystościach wzięli udział zastępcy Prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, Agata Wojda i Marcin Chłodnicki oraz przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś i kieleccy radni.  

Kolejnym punktem obchodów był Piknik Historyczny „„Vivat 3 Maja!” wypełniony występami artystycznymi podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury i pokazami historycznymi. Można było także spróbować wojskowej grochówki. Nie brakowało atrakcji dla najmłodszych. W muszli koncertowej wystąpił Wojskowy Zespół Wokalny „Konsonans”.

Oficjalnej części uroczystości towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała przede wszystkim monarchię dziedziczną i ograniczała demokrację szlachecką. Na jej podstawie został przyjęty trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła liberum veto, wolną elekcję i konfederację. Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Współorganizatorzy wojewódzkich obchodów Święta Konstytucji: Urząd Miasta Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Placówka Straży Granicznej w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kielce, Areszt Śledczy w Kielcach, Polski Czerwony Krzyż - Świętokrzyski Oddział Okręgowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski.

 

Powrót na początek strony