Świętokrzyscy seniorzy zainaugurowali rok akademicki

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetów III Wieku Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie organizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na rzecz osób starszych. Gościem uroczystości była zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Podczas inauguracji wykład „Więcej nadziei. O stresie i nowych szansach na zdrowie” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko- Ochojska, lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista zdrowia publicznego. Kieruje Katedrą i Zakładem Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Główny obszar jej zainteresowań naukowych to medyczne aspekty stresu. Zajmuje się badaniami wpływu stresu na zdrowie całego organizmu, głównie jednak na ośrodkowy układ nerwowy. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Jako epidemiolog i specjalista zdrowia publicznego zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy, światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii. Jako pierwsza w polskiej uczelni medycznej zorganizowała dla studentów medycyny zajęcia fakultatywne z medycznych aspektów stresu.

W regionie świętokrzyskim działa 20 uczelni dedykowanych seniorom, w tym dwie w Kielcach: Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku i Uniwersytet III Wieku „Ponad czasem”. Zajęcia prowadzone są m.in. w Politechnice Świętokrzyskiej, sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Muzeum Dialogu Kultur, BWA oraz Muzeum Historii Kielc.

Powrót na początek strony