Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Problemom spowodowanym przez pandemię koronawirusa są poświęcone XVIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Spotkania w czasie konferencji odbyły się online.

 

XVIII Świętokrzyskie Dni profilaktyki odbywają się w tym roku pod hasłem „Rodzina a przeciwności losu – czas pandemii”.  Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach.

W ubiegłym roku organizację Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zatrzymała pandemia koronawirusa. Teraz udało się przygotować spotkania i warsztaty w mniejszym zakresie i przede wszystkim online.

Specjaliści obserwują, że w ciągu ostatniego półtora roku do różnego typu instytucji pomocowych, zajmujących się wsparciem psychologicznym i pedagogicznym, zgłasza się coraz więcej osób, które nie radzą sobie ze skutkami pandemii i związanymi z nią traumatycznymi przeżyciami.

-  To na przykład śmierć bliskich, ciężka choroba czy izolacja. Nikt nie spodziewał się takiego zamknięcia, takiego przerzucenia się w całkiem nową rzeczywistość np. w Internet. Okazuje się, że nie byliśmy na to przygotowani i radzimy sobie tak jak umiemy, ale chcemy to robić lepiej. Temu ma służyć wymiana doświadczeń – mówi prof. Krzysztof Gąsior, dyr. Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz kierownik Katedry Psychologii UJK.

Pandemia spowodowała, że bardzo duża część życia społecznego przeniosła się do Internetu. Ten jest nie tylko miejscem spotkań i źródłem zdobywania wiedzy.

- Świat Internetu jest także pełen zagrożeń, zwłaszcza dla młodych ludzi – podkreśla prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Od wielu miesięcy prowadzona była w kieleckich szkołach kampania społeczna „W-rzuć to”, która miała przeciwdziałać niewłaściwym formom komunikacji w Internecie, mowie nienawiści, cyberprzemocy i uzależnieniom. W jej ramach zorganizowano dwa konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych z klas I-IV oraz klas V-VIII.

-  Wzięło w nich udział ponad 50 osób. Teraz będziemy udostępniać prace młodych ludzi w mediach społecznościowych, aby z kampanią dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców – mówi Paweł Pociecha ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Organizatorami kampania społecznej „W-rzuć to” są: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

 

Laureaci Konkursu profilaktycznego na wykonanie pracy plastycznej przez uczniów klas I-IV Szkół Podstawowych z terenu miasta Kielce w ramach kampanii społecznej „W-rzuć to!”:

1. Stanisław Siudak, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach. Praca o tytule: "Bądź bezpieczny w Internecie nie podawaj swoich danych"
2. Bartosz Sperka, Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach im. Wojska Polskiego Praca o tytule: "Uważaj w sieci"
3. Oskar Kępski Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach im. Wojska Polskiego. Praca o tytule: "Dołącz do mądrych e-dzieci i bądź bezpieczny w sieci"

 

Laureaci Konkursu profilaktycznego na wykonanie pracy plastycznej przez uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych z terenu miasta Kielce w ramach kampanii społecznej „W-rzuć to!”:

1. Oleksandra Korol, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach. Tytuł pracy: "Jak smoki żyj długo na świecie i nie obrażaj nikogo w Internecie"
2. Amelia Wijas Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach. Tytuł pracy: "Kultura w Necie jest Prosta przecie…"
3. Nikola Jarosz Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach. Tytuł pracy: "Bądź czujny i ostrożny Internet nie będzie wtedy dla ciebie groźny".

Powrót na początek strony