System wsparcia dla seniorów. MOPR rozpoczął nabór

Dwie trzymające się pary rąk. Jedne należą do starszego mężczyzny, drugie do młodszej kobiety.
Freepik

Usługi opiekuńcze, zdrowotne, rekreacyjne, „taksówka” i „złota rączka” dla seniorów – to m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaoferuje w ramach projektu współfinansowanego z środków unijnych. Z różnych form wsparcia będzie mogło skorzystać tysiąc osób – 820 seniorów 60+ oraz 180 opiekunów faktycznych. Realizowane usługi będą dodatkową formą wsparcia.

Miasto Kielce pozyskało ponad 14 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”. Wkład własny wyniesie ponad 830 tys. zł. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce jest jednym z 20 partnerów. Zadanie będzie realizowane do końca stycznia 2027 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do udziału w projekcie zaprasza seniorów 60+, którzy potrzebują wsparcia w zakresie usług opiekuńczo-zdrowotnych i profilaktyczno-zdrowotnych oraz opiekunów faktycznych seniorów 60+, którzy potrzebują wsparcia w zakresie opieki wytchnieniowej i usługi terapeutyczno-psychologicznej.

Wsparcie skierowane jest do tysiąca osób, w tym 500 osób z niepełnosprawnościami. Mogą nim  zostać objęci seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i mieszkają na terenie Kielc.

- Dla seniorów chcących skorzystać z usług opiekuńczo-zdrowotnych zostanie przeprowadzona ocena złożonych czynności życia codziennego. To pozwoli określić poziom samodzielności seniora i to, czy kwalifikuje się do usług opiekuńczo-zdrowotnych. Dana usługa zostanie przydzielona uczestnikowi projektu na podstawie przeprowadzonego z nim wywiadu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb – wyjaśnia Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Faktyczni opiekunowie seniorów mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z seniorem.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy:

  • składać w biurze projektu mieszczącego się w Dziale Projektów MOPR Kielce przy ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6,
  • wysłać pocztą na adres: Dział Projektów MOPR Kielce, ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce, pokój nr 6.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu, w Rejonach Opiekuńczych oraz pod linkiem Projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”.

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA

Wachlarz oferowanej pomocy będzie szeroki. Seniorzy uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać m.in. z usług asystenta, który pomoże załatwić sprawy poza miejscem zamieszkania, ze wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych przez pielęgniarkę, fizjoterapeutę, rehabilitanta lub z pakietów rehabilitacyjnych w formie zajęć np. aerobiku w wodzie, jogi lub nordic walking.

Uczestnicy projektu będą mogli liczyć także na „Złotą rączkę”. Wyłoniona firma zewnętrzna pomoże w drobnych naprawach. Dodatkowo dla seniorów 60+ z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach, realizowana będzie „Taksówka dla seniora”.

Dla faktycznych opiekunów seniorów przewidziano pomoc w formie opieki wytchnieniowej oraz indywidualne konsultacje z psychologiem lub psychoterapeutą.

Powrót na początek strony