Szkoła Podstawowa numer 8 świętowała

Uroczysta akademia odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach. Gośćmi wydarzenia byli zastępcy prezydenta Kielc Bożena Szczypiór i Marcin Chłodnicki, którzy od społeczności szkolnej otrzymali podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w realizację dwóch ważnych dla placówki przedsięwzięć, które miały miejsce w minionych latach, czyli przebudowy części pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki oraz termomodernizacji całego budynku.

Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach na potrzeby kuchni i stołówki zakończyła się w 2021 roku. Dziś posiłki dla uczniów SP 8 powstają w jednej z najnowocześniejszych szkolnych kuchni w Polsce. Korzysta z niej ponad 320 uczniów, a 80 procent podopiecznych, dwudaniowy obiad w stołówce spożywa codziennie.

Kuchnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, profesjonalne kotły do gotowania zup i ziemniaków oraz piec konwekcyjny. Są także dodatkowe pomieszczenia, wykorzystywane przez pracowników szkoły, którzy dbają o wysoką jakość posiłków. Koszt inwestycji to ok. 2,5 mln zł, środki na ten cel pochodziły w całości z budżetu miasta.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke – Bosaka 1 w Kielcach zakończyła się w 2023 roku. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. modernizację systemu grzewczego c.o. oraz ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych hali, łącznika i zaplecza hali sportowej. W ramach inwestycji wymieniono drzwi i okna oraz wewnętrzne i zewnętrzne oprawy oświetleniowe.

Ponadto zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej na hali sportowej, wyremontowano schody zewnętrzne i balustrady oraz daszki nad wejściami. Ważnym elementem modernizacji budynku szkoły był montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z konstrukcją i opomiarowaniem. Zadanie obecnie jest na etapie odbioru końcowego. Całość inwestycji kosztowała ponad 4 mln zł.

Powrót na początek strony