Szkolenia z przygotowania projektów do KBO

Zapraszamy na warsztaty pisania projektów. 20 kwietnia i 8 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52, w godzinach 15 – 18 odbędą się spotkania warsztatowe, których tematem będzie m.in. prawidłowe pisanie i zgłaszanie projektów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Podczas spotkań również będzie można zgłosić projekt w tegorocznej edycji. Link do REJESTRACJI .

Projektem może być każda inicjatywa mieszkańców, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca społeczności lokalnej, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, proekologiczny, sportowy.

Jak i gdzie zgłosić projekt?

Swoje pomysły można zgłaszać do 10 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.bo.kielce.eu.

Osobom, które nie posiadają dostępu do komputera lub internetu miasto zapewni możliwość zgłoszenia projektu w punkcie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15. Dodatkowo projekt będzie można zgłosić 3 maja podczas organizowanego w Parku Miejskim festynu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kwota przeznaczona na projekty wynosi 8 400 000 zł, w tym: 5 000 000 zł na inwestycyjne duże, 2 100 000 zł na inwestycyjne małe, 1 000 000 zł na „zielone” i 300 000 zł na nieinwestycyjne.

Lista wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców Kielc projektów zostanie opublikowana 16 maja.

Powrót na początek strony