Taksówkarze powinni dostosować uprawnienia do zmian ustawowych

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kielce przypomina o dostosowaniu licencji na przewóz osób taksówką do zmian ustawowych. Te wydane przed 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność tylko do końca roku.

Przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką powinien do końca roku złożyć wniosek, inaczej po 1 stycznia 2023 roku licencja straci ważność, a przedsiębiorca zostanie wykreślony z ewidencji osób prowadzących transport drogowy taksówką.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377).

Wniosek o dostosowanie licencji do zmian ustawowych należy złożyć do 31.12.2022 r. w Wydziale Komunikacji, Stanowisko ds. Transportu, 25-303 Kielce ul. Rynek 1, pokój 235. Telefon kontaktowy: 41 36-76-235.

Więcej na Komunikaty Wydziału - Oficjalna strona internetowa Miasta Kielce

Powrót na początek strony