Termin dostarczania wniosków do przedszkoli wydłużony

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, decyzją Prezydenta Miasta Kielce (Zarządzenie nr 97/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 marca 2020r.) przedłużono termin złożenia w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

Nowy harmonogram naboru:

12.03.2020 r. – 18.03.2020 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. (potwierdzenie to może odbyć się telefonicznie/e-mailowo)

19.03.2020 r. – 27.03.2020 r. do godz. 15:00 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając wniosek umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2020r. do 27.03.2020r.), który później należy wydrukować i dostarczyć do placówki wybranej na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

19.03.2020 r . – 03.04.2020r. do godz. 15:00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Powrót na początek strony