Terminy przyjmowania wniosków i wysokość wsparcia z MUP w 2023 roku

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2023 w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w poniżej podanych terminach.

Harmonogram naborów:

STAŻE

Wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych przyjmowane będą w następujących terminach:

 • od 16 do 20 stycznia – planowane jest zorganizowanie 85 staży,
 • od 13 do 17 marca – liczba staży, która zostanie zorganizowana, uzależniona będzie od rozpatrzenia I naboru.

Preferowane będą wnioski z gwarancją zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy w wymiarze czasu pracy ½ etatu.

REFUNDACJE

Wnioski w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą w następujących terminach:

 • od 27 lutego do 3 marca – planowane jest przyznanie 50 refundacji,
 • od 29 maja do 2 czerwca – liczba refundacji, która zostanie przyznana, uzależniona będzie od rozpatrzenia I naboru.

DOTACJE

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w następujących terminach:

 • od 23 do 27 stycznia – planowane jest przyznanie 50 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej;
 • od 12 do 18 kwietnia – liczba dotacji, która zostanie przyznana, uzależniona będzie od rozpatrzenia I naboru.

POZOSTAŁE FORMY

Wnioski dotyczące pozostałych form aktywizacji składane zarówno przez osoby bezrobotne jak i pracodawców/przedsiębiorców przyjmowane będą od 16 stycznia do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.

Dotyczy to m. in. wniosków na:

 • Szkolenia indywidualne,
 • Bony szkoleniowe,
 • Organizowanie prac interwencyjnych,
 • Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia,
 • Roboty publiczne,
 • Bony na zasiedlenie.

Więcej informacji - Komunikat o planowanych naborach wniosków w roku 2023 w ramach środków Funduszu Pracy

Miejski Urząd Pracy podał również wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać z Funduszu Pracy w 2023 roku. Na przykład wysokość maksymalnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, a zatem może ona wynieść nawet 38 884,02 zł.

Więcej informacji - Kwoty wsparć poszczególnych form aktywizacji rynku pracy na rok 2023 w ramach środków Funduszu Pracy

Powrót na początek strony