„Terytoria własne - terytoria wspólne” w Galerii Dworzec 17:30

W przestrzeni Punktu Promocji Kielc na Dworcu Autobusowym rozpoczęła działalność Galeria Dworzec 17:30.  Wydarzenie połączone było z otwarciem wystawy pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych UJK pt. „Terytoria własne - terytoria wspólne”. To efekt współpracy Wydziału Sztuki UJK z kieleckim magistratem.

Jak zaznaczył Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, Dworzec Autobusowy to najbardziej charakterystyczny obiekt w Kielcach, stąd pomysł na wykorzystanie obecnego tu Punktu Promocji Kielc, również jako galerii sztuki. - Ta przestrzeń ma służyć pokazywaniu naszego miasta od najlepszej strony. Zależy nam, aby Kielce promować poprzez nazwiska artystów, których prace możemy podziwiać w tym miejscu dziś, oraz których prace podziwiać będziemy w przyszłości – podkreślał.

- Cieszymy się, że naszą owocną współpracę udało się zmaterializować. Nasi pracownicy są ambasadorami Kielc. Ich działalność i sukcesy osiągane zarówno w kraju, jak i za granicą są doskonałą wizytówką naszego miasta, jego potencjału kulturalnego i artystycznego - mówił dr Maciej Zdanowicz, prodziekan Wydziału Sztuki UJK.

- To pierwszy wernisaż, podczas którego możemy zaprezentować Instytut Sztuk Wizualnych w sposób indywidualny. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni do tak znaczącego projektu. Nasze miasto powinno promować się poprzez sztukę, a także poprzez nasz uniwersytet - podkreślała dr hab. Katarzyna Ziołowicz, dziekan Wydziału Sztuki UJK.

Udział w wydarzeniu wzięli również: Sławomir Stachura, dyrektor Kancelarii Prezydenta, Grzegorz Sowiński, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, dr hab. Teresa Ślusarek, dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych, dr Marek Osman, zastępca dyrektora ds. Twórczości Artystycznej, dr Rafał Urbański, zastępca dyrektora ds. Kształcenia oraz dr Wojciech Domagalski, kurator projektu Galeria Dworzec 17:30 z UJK.

Projekt prezentujący dorobek pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy zespół artystów, pracujących w kilku obszarach: grafiki artystycznej i projektowej, fotografii, malarstwa, rysunku, rzeźby, wzornictwa.

Prezentacja zbiega się z przygotowywaniami do obchodów 20-lecia jednostki, jeszcze do niedawna funkcjonującej pod szyldem Instytutu Sztuk Pięknych, będącej częścią Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.

Dziś jako ogniwo utworzonego dwa lata temu Wydziału Sztuki, swą nową nazwą akcentuje przemiany, jakie dokonały się w zainteresowaniach artystyczno-badawczych pracowników, kierunkach ich działalności, m.in. w zakresie stosowania nowych mediów czy projektowania wzorniczego.

Na wystawę pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych składają się prace reprezentujące różnorodne przykłady aktywności artystycznej i projektowej. Z jednej strony są to rozwiązania twórcze, akcentujące indywidualnie wypracowane formy wyrazu, z drugiej wpisujące w wyraźnie zaznaczające się kierunki działalności całego zespołu. Zauważyć tu można formy eksplorujące media graficzne, rozszerzające ich rozumienie, wykraczające poza tradycyjnie pojęte działania w oparciu o matrycę czy statyczny płaski obraz. Tematycznie najczęściej dotykają człowieka, jego sfery cielesnej, duchowej, również otaczającej go przestrzeni.

W Galerii zobaczyć można także prace, których forma plastyczna stanowi przykład zastosowania języka geometrii, rozwijając sposób przedstawienia przestrzeni intencjonalnej. Wreszcie ostatnim obszarem prezentowanych realizacji są adaptacje treści i uwarunkowań społecznych do działań zarówno artystycznych, jak i wzorniczych.

W wystawie biorą udział: prof. dr hab. Małgorzata Bielecka, prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk, dr hab. Henryk Królikowski, dr hab. Jowita Mormul, dr hab. Paweł Opaliński, dr hab. Henryk Sikora, dr hab. Teresa Ślusarek, dr hab. Szplit-Królikowska, dr hab. Katarzyna Ziołowicz, dr Wojciech Domagalski, dr Jakub Matys, dr Magdalena Olszewska, dr Marek Osman, dr Arkadiusz Sędek, dr Rafał Urbański, dr Alicja Wieczorek, dr Maciej Zdanowicz.

Ekspozycja będzie dostępna do 14 stycznia 2022 r.

Powrót na początek strony