Tomasz Rejmer ponownie dyrektorem Domu Kultury "Białogon"

Prezydent Kielc Bogdan Wenta wręczył Tomaszowi Rejmerowi powołanie na dyrektora Domu Kultury "Białogon" w Kielcach. Stanowisko będzie sprawował od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026 roku.

Tomasz Rejmer od 14 lat jest animatorem kultury zaangażowanym w tworzenie przestrzeni kulturalnej w Kielcach. W 2007 roku rozpoczął pracę zawodową w strukturach Domu Kultury "ZAMECZEK" obejmując funkcję kierownika Ośrodka Kultury "BIAŁOGON" mieszczącego się w Domu Harcerza na Białogonie. Jest również czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza i wraz z Komendą Chorągwi Kieleckiej ZHP, w 2016 roku zainicjował założenie wspólnie z Miastem Kielce instytucji kultury w harcerskiej nieruchomości tj. Domu Harcerza na Białogonie w Kielcach.

Dom Kultury "BIAŁOGON" utworzono w 2017 roku, dzięki współpracy z Urzędem Miasta Kielce i Radnymi Rady Miasta, na podstawie umowy Prezydenta Miasta i Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP. Pierwszym dyrektorem placówki był Tomasz Rejmer, którego zadaniem było ugruntowanie instytucji w przestrzeni miejskiej i rozpoczęcie jej działalności merytorycznej. Wszystkie postawione cele opisane w koncepcji programowej instytucji na lata 2017-2021, zostały zrealizowane.

Jak sam mówi o sobie, jego ambicją jest dalszy rozwój instytucji i przeprowadzenie szeregu wydarzeń jubileuszowych na trwałe wpisanych w kalendarz kulturalny miasta Kielce, m.in. tj. 50 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.

- Znam kulturę, jej specyfikę, a przede wszystkim obszar edukacji kulturalnej, produkcji wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym prowadzenia imprez masowych. Moje doświadczenie zawodowe połączone z działalnością w strukturach harcerskich pragnę wykorzystać do dalszego rozwoju oferty programowej placówki, wpisując ją w nową Strategię Rozwoju Miasta Kielce 2030+. W trudnych czasach pandemii ukierunkowany jestem na ścisłą współpracę z władzami miasta w celu odbudowy tkanki społecznej i wzbudzenia wśród kielczan nadziei wraz z entuzjazmem do twórczego życia w stolicy regionu świętokrzyskiego - zaznacza Tomasz Rejmer.

Powrót na początek strony