Trwają prace nad zmianą regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

We wtorek, 16 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. opracowania Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

W jego skład oprócz urzędników wchodzą radni oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas spotkania omawiano kluczowe zapisy dotyczące m.in. możliwości realizacji projektów wyłonionych w procesie budżetu obywatelskiego na terenach stanowiących własność skarbu państwa, czy będących we władaniu spółdzielni mieszkaniowych, co do których miasto będzie dysponowało tytułem prawnym umożliwiającym realizację projektu. W tym zakresie Miasto pozyskało opinię od Regionalnej Izby Obrachunkowej, właściwej do wypowiadania się w kwestii wydatkowania środków publicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Poruszono również kwestie dotyczące sposobu głosowania, w tym ważności głosu.

Przedstawiciele Biura ds. Partycypacji Społecznej omówili zgłoszone na poprzednich spotkaniach propozycje zmian Regulaminu oraz zebrali uwagi od członków Zespołu. W ten sposób powstanie projekt Regulaminu, który następnie zostanie skonsultowany z radcą prawnym pod kątem możliwości wprowadzenia zaproponowanych zmian. W dalszej kolejności projekt zostanie przedstawiony Radzie Miasta na sesji zaplanowanej na 14 marca br.

Powrót na początek strony