Trzeci przetarg na obsługę komunikacyjną Kielc autobusami unijnymi

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach ogłosił ponowny przetarg na obsługę komunikacyjną miasta. Poprzednie dwa postępowania zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty. Tym razem wprowadzono zmiany do zamówienia i zostało ono podzielone na trzy części.

Kontrakt obejmuje wykonanie 4 milionów kilometrów na terenie Kielc w okresie kolejnych dwóch lat tj. do 30 czerwca 2025 roku. Usługa będzie realizowana 40 autobusami, które zostały zakupione przez Miasto w latach 2009-2010 przy udziale środków unijnych.

Zamówienie zostało podzielone na trzy zdania:

1.       Obsługa 4 linii (13, 102, 107, 108),

2.       Obsługa 3 linii (23, 24, 112),

3.       Obsługa 5 linii (0W, 0Z, 103, 104, 114).

Od wykonawców Zarząd Transportu Miejskiego wymaga m.in. zatrudnienia 25 kierowców z minimum półrocznym doświadczeniem jako kierowca autobusu, a także posiadania na terenie miasta lub w odległości 5 km, bazy eksploatacyjnej z miejscami postojowymi dla wszystkich autobusów.

W trosce o jakość świadczonych usług ZTM nie zdecydował się na dokonanie zmian w zakresie kar umownych.

Oferty w postępowaniu można składać do 15 maja 2023 r.

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Powrót na początek strony