Trzy tygodnie do finału Szlachetnej Paczki

Jeszcze trzy tygodnie zostały do tzw. „weekendu cudów”. Wtedy to rodziny, które znalazły się w Bazie Rodzin Szlachetnej Paczki otrzymają prezenty przygotowane przez wolontariuszy. Pomoc dopasowaną do potrzeb jednej rodziny, można przygotować wspólnie ze współpracownikami, znajomymi lub własną rodziną. W zespole łatwiej skompletować Paczkę i podzielić się z tymi, którzy mają w życiu gorzej. To przedświąteczna tradycja wielu Polaków.

Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki poprzedziła wielotygodniowa praca wolontariuszy, którzy od tygodni odwiedzali rodziny, samotnych seniorów, osoby chore, z niepełnosprawnościami czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pandemii lub wojny. Wolontariusze poznali ich historie, nawiązali relacje i określili potrzeby, a następnie sporządzili szczegółowe opisy rodzin, które trafiły do naszej internetowej bazy.

- Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są też tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Warto im pomagać wspólnie ze Szlachetną Paczką – opowiada Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora programu.

Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Szlachetna Paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest niezawiniona. Często pojawia się w Rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet trudnodostępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania, utrudniającego podjęcie pracy.

Jak zrobić Paczkę? Można zebrać bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotować Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Warto im pomagać – wspólnie ze Szlachetną Paczką.

W ubiegłej edycji jedną Paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych, domowników, dużo łatwiej jest przygotować mądrą pomoc, skompletować Paczkę i podzielić się z tymi, którzy mają w życiu gorzej.

Przemyślana pomoc materialna organizowana przez darczyńców trafi do Rodzin podczas tzw. Weekendu Cudów, który odbędzie się 10 i 11 grudnia. To wyjątkowy moment w roku, kiedy potrzebujący otrzymują pomoc, czują się zauważeni i zyskują nadzieję na zmianę swojego życia.

UWAGA! Przypominamy, że na mocy uchwały Rady Miasta Kielce, wolontariusze Szlachetnej Paczki, od 1listopada, aż do finału akcji, mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Dokumentem uprawniającym jest Kielecka Karta Miejska wydana na podstawie przedłożonej umowy o wolontariat wolontariusza Szlachetnej Paczki zawartej ze Stowarzyszeniem Wiosna.

Powrót na początek strony