Uczniowie kieleckich szkół lepiej przygotują się do podjęcia studiów

Kielce będą jednym z uczestników projektu regionalnego, realizowanego z funduszy europejskich przez Politechnikę Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego „Dziś uczeń - jutro student”. List intencyjny w tej sprawie podpisał dziś prezydent Kielc Bogdan Wenta z wicemarszałek Renatą Janik oraz przedstawicielami władz uczelni: rektorem PŚk Zbigniewem Korubą i prorektorem ds. Medycznych UJK Dorotą Kozięł.

Projekt dedykowany jest uczniom liceów, techników i szkół branżowych II-stopnia z województwa świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie młodzieży do kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych w stolicy regionu.

Planowane są m.in. zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych (laboratoria, warsztaty, seminaria, zajęcia z pracownikami naukowymi) oraz dodatkowe lekcje, prowadzone przez wykładowców akademickich. Ich tematem będą głównie przedmioty związane z naukami technicznymi, przyrodniczymi, inżynierią i matematyką. Uzupełnieniem zajęć będzie doradztwo zawodowe i edukacyjne.

Dofinansowanie projektu pochodzi z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. - W ten sposób chcemy przyczynić się do rozbudzenia w uczniach zainteresowania naukami ścisłymi, a także do zniwelowania deficytów wiedzy, utrudniających młodzieży rozpoczęcie nauki na uczelniach technicznych lub na kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Oczekiwanym efektem jest wzrost liczby studentów kierunków ścisłych w naszym regionie, długofalowo zaś wejście dobrze wykształconych fachowców na świętokrzyski rynek pracy - tłumaczy wicemarszałek Renata Janik, inicjatorka przedsięwzięcia.

Liderem przedsięwzięcia będzie Politechnika Świętokrzyska, wspierana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Planowany termin rozpoczęcia projektu to wrzesień 2023 r. Przedsięwzięcie ma być realizowane do końca 2027 r. Deklaracje chęci udziału w projekcie podpisali dziś starostowie wszystkich świętokrzyskich powiatów.

Powrót na początek strony