Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami na Rynku. Płyty zastąpią bruk

W poniedziałek, 12 lutego br. rozpocznie się wymiana nawierzchni na czterech sugerowanych przejściach – dwóch na północnej pierzei Rynku (naprzeciwko sklepu spożywczego oraz lodziarni), jednego na wschodniej pierzei (naprzeciwko punktu gastronomicznego) oraz jednego na ul. Dużej (początek ulicy od strony Rynku). Do ich wykonania wykorzystane zostaną granitowe płyty zdemontowane z Rynku oraz ul. Warszawskiej.

Zastąpienie kostki brukowej większymi płytami na sugerowanych przejściach ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami, starszym czy rodzicom z wózkami. Z myślą o użytkownikach niewidomych i słabowidzących przed przejściami zamontowane zostaną betonowe płyty z wypustkami.

Roboty potrwają do 24 lutego. W tym czasie wykonawca będzie zajmował połówki jezdni w taki sposób, aby zapewnić bezkolizyjny przejazd pojazdów. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem. Zapewnione będą także dojścia do lokali i posesji przy działkach roboczych.

Powrót na początek strony