Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w budynku UM przy Strycharskiej

W ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miasto Kielce pozyskało dotację na projekt „Dostępny Urząd Miasta Kielce”, na zadanie pn. „Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach”.

Efektem zadania jest dostosowanie budynek B Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych, o obniżonej sprawności ruchowej i osób na wózkach inwalidzkich.

Platforma zamontowana przy schodach umożliwiła osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz innym osobom mającym problem z poruszaniem się dotarcie do pomieszczeń na parterze w budynku B oraz do windy i przemieszczanie się na wyższe kondygnacje budynku.

Dzięki temu został ułatwiony dostęp do wydziałów merytorycznych oraz punktu nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, funkcjonujących w tym budynku.

Realizacja Zadania, którego koszt wyniósł 44 350,59 zł, zakończyła się w marcu 2024 r. Dofinansowanie z PFRON- u wynosi 34 634,00 zł, natomiast 9 716,59 zł to wkład własny.

PFRONDPP CK.png

Powrót na początek strony