Uhonorowani za wieloletnią pracę na rzecz miasta i regionu

Pracownicy Urzędu Miasta znaleźli się wśród 37 osób odznaczonych medalami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej m.in.: za wybitne zasługi dla Niepodległej, za działalność społeczną, kulturalną, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa oraz upowszechnianie historii Polski. Odznaczenia wręczono dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi. Ordery te przyznane zostały przede wszystkim za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski, za zasługi w działalności społecznej i na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej, a także za zasługi w kultywowaniu i upamiętnianiu naszej historii.

Uhonorowano także tych, którzy od czasu odzyskania niepodległości przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości i kulturowej tożsamości Rzeczypospolitej. Otrzymali oni Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Wojewoda wręczył również Medale za Długoletnią Służbę, nadawane za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Odznaczenia zostały przyznane przez Prezydenta RP.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała Beata Rębosz, inspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości UM Kielce.

Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali Anna Duda-Sobczyk, Główny Specjalista w Wydziale Budżetu i Księgowości, Matylda Sobczyk, Główny Specjalista w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Karol Gadowski, Główny Specjalista w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

Podczas uroczystości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 29 listopada 2022 roku odznaczeni zostali

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • SARWA ANDRZEJ JULIUSZ

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • BIAŁOUSZ WALDEMAR
 • DYNKOWSKI MACIEJ TADEUSZ
 • ŁUCZAK DARIUSZ JACEK
 • SŁAWIŃSKI PIOTR
 • SOBOLEWSKI JANUSZ MARIAN

za zasługi w działalności społecznej odznaczona zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • ROŻEK BARBARA STANISŁAWA

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • SABAT ROBERT LUDWIK

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • CHRUŚCIEL BOGUSŁAWA ZOFIA
 • DĄBEK JERZY
 • KORONA – SMARDZ IWONA TERESA
 • SOBOLEWSKA ELŻBIETA
 • STĘPIEŃ URSZULA MARIA
 • STROJEWSKA MONIKA DANUTA

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • SZCZERBA JAN TADEUSZ

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • SĘK DANIEL

za zasługi w kultywowaniu i upamiętnianiu najnowszej historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • MAJKA JAKUB TADEUSZ

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • GLIBOWSKA ANNA ALFREDA

za zasługi w działalności społecznej , za upowszechnianie  historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • KARPIŃSKI ŁUKASZ TOMASZ
 • KOLASIŃSKI PIOTR KAROL

 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • RĘBOSZ BEATA EWA

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • DUDA – SOBCZYK ANNA KATARZYNA
 • GADOWSKI KAROL MIROSŁAW
 • SOBCZYK MATYLDA MARIA

 

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

 • BARTOSIK IGNACY WŁADYSŁAW
 • BIAŁOUSZ WALDEMAR
 • FRAŃCZAK – PROCHOWSKI TADEUSZ ZYGMUNT
 • GOŁĘBIOWSKI GRZEGORZ PIOTR
 • JOŃCA MAREK JAN
 • KARYKOWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ
 • KONDRAK STANISŁAW
 • MARSZAŁEK MIECZYSŁAW
 • SOBOLEWSKI JANUSZ MARIAN
 • WRZESZCZEWICZ MARIA BOGUMIŁA
Powrót na początek strony