Umowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej podpisana

Kielce będą miały dokument wyznaczający kierunki rozwoju mobilności w mieście i jego obszarze funkcjonalnym, z uwzględnieniem partycypacji społecznej. Umowę w tej sprawie podpisał prezydent Kielc Bogdan Wenta z firmą VIA VISTULA Spółka z o.o.

Dokument pozwoli sięgać po środki Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć z zakresu transportu miejskiego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Komisja Europejska podkreśla kluczowe znaczenie wydajnego i inteligentnego transportu miejskiego w rozwoju miast, wzrostu zatrudnienia i dobrobytu mieszkańców.

Firma Via Vistula jest szeroko znana w środowisku branżowym. Wykonuje dokładne badania w dużej skali, odwzorowujące rzeczywiste kierunki rozwoju miasta i potrzeby mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego i drogowego.

- Kiedy rozpoczynamy pracę nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), zawsze z uwagą studiujemy dokumenty związane z projektem. To złożony proces, bo SUMP jest przecież opracowaniem, które nadaje kierunek długookresowej polityce transportowej miasta. Rzetelne przygotowanie takiego planu to wiele godzin analiz aktualnych rozwiązań transportowych, a przede wszystkim rozpoznanie potrzeb mieszkańców. Wiele spotkań i konsultacji dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa transportu, jego wydajności i efektywności. To wiele miesięcy przygotowań, tak, aby, jak najlepiej zrozumieć, jak mieszkańcy korzystają z dostępnych środków transportu, jak przemieszczają się i co wpływa na ich wybory - zaznacza Mateusz Szpórnóg, inżynier ruchu, przedstawiciel VIA VISTULA Spółka z o.o. - Przed nami praca, która dla każdego z mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oznacza długoterminową perspektywę rozwoju miasta i regionu w sposób bardziej przyjazny, atrakcyjny, bezpieczny i z mniejszą ilością zanieczyszczeń - dodaje.

Plan to nowe rekomendacje rozwiązań transportowych dla miasta i sąsiednich gmin, które będą lepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców i zwiększać dostępność przestrzeni miejskiej. To również redukcja zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu.

Opracowanie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” tzw. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i promocją.
Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy
Koszt realizacji dokumentacji: 737 618,7 PLN Brutto
Wykonawca: VIA VISTULA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Finansowanie: budżet Gminy Kielce oraz środki UE w zakresie Działania: Badania ruchu drogowego w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz wkład własny Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Powrót na początek strony