Umowa z wykonawcą na budowę Kampusu GUM podpisana

31 grudnia 2020 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia o nazwie „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM - Etap I.”

Umowa została zawarta pomiędzy partnerami projektu: Głównym Urzędem Miar oraz Politechniką Świętokrzyską a Generalnym Wykonawcą – Firmą Budowlaną ANNA-BUD sp. z o.o.

W ciągu tygodnia od podpisania umowy nastąpi przekazanie generalnemu wykonawcy placu budowy. Pierwsze wbicie łopaty nastąpi tuż po zakończeniu prac przygotowawczych, polegających m.in. na ogrodzeniu terenu budowy oraz przygotowaniu infrastruktury technicznej.

15 grudnia 2020 r. Prezydent Kielc, Bogdan Wenta przekazał w imieniu Gminy Kielce, Głównemu Urzędowi Miar oraz Politechnice Świętokrzyskiej własność nieruchomości pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Wartość działek ustalona została na blisko 37 mln zł.

W ramach tej inwestycji, w Kielcach powstanie łącznie siedem budynków o całkowitej powierzchni 13 826,40 m2. Znajdzie się wśród nich: sześć laboratoriów, budynek obsługowo-techniczny oraz warsztat. Obiekty badawczo–pomiarowe wyposażone zostaną w specjalistyczny sprzęt i aparaturę badawczo-rozwojową. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe będzie prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Wyniki badań będą wykorzystane do rozpowszechniania na szeroką skalę podejmowanych działań poprzez transfer wiedzy, dydaktykę, publikacje, otwarte bazy danych oraz oprogramowanie. Wraz z zakończeniem realizacji etapu I projektu rozpoczną się prace metrologiczne w dziedzinach:

  • akustyki,
  • prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie metrologii akustycznej,
  • czasu i częstotliwości - prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie pierwotnych i optycznych atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skal czasu, precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości,
  • długości - prace badawczo–rozwojowe dotyczące pomiarów długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, przyrządów do pomiarów prędkości pojazdów podczas kontroli ruchu drogowego, taksometrów i tachografów,
  • masy - prace w dziedzinie pomiarów masy,  lepkości, ciśnienia, siły, momentu siły,
  • termometrii - prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie pomiarów temperatury, temperatury punktu rosy / szronu oraz wilgotności względnej,
  • interdyscyplinarnych - prace badawczo–rozwojowe m.in. w dziedzinach związanych z technologiami cyfrowymi.

 

W laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, odpowiadających na potrzeby wynikające z najnowszych trendów światowych, zaspokajających jednocześnie potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna).

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi: 188 821 329,05 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Powrót na początek strony