Unijne środki na walkę z pandemią

Umowy na unijne dofinansowanie 14 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podpisał dziś zarząd województwa, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik, ze starostwami powiatowymi. Na projekty, dotyczące zwalczania skutków pandemii koronawirusa, przeznaczono 42 mln zł. Pozwoli to na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i klientów poszczególnych instytucji oraz materiałów i urządzeń do dezynfekcji.

O skali obecnych potrzeb świadczą liczby: łącznie w 14 projektach przewidziano wsparcie dla 880 podmiotów. Powiaty planują kupić w sumie ponad 1,3 mln maseczek ochronnych, blisko 5 mln rękawiczek jednorazowych, 250 tys. fartuchów, 55 tys. kombinezonów ochronnych i 185 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Ze względu na specyfikę projektów poszczególne Starostwa nie określiły dokładnej liczby osób, które skorzystają ze wsparcia. Z przybliżonych szacunków wynika jednak, że w skali województwa z pomocy w różnych formach i wymiarach skorzysta w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób.

- Projekty obejmowane są dofinansowaniem w nadzwyczajnym trybie, przewidzianym przez tzw. specustawę funduszową. Przekazane starostwom środki pochodzą z niewykorzystanych dotychczas kwot, pierwotnie przeznaczonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działania o charakterze społecznym i zdrowotnym - wyjaśniła Renata Janik.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta parafował umowę na projekt o wartości 3 885 905 zł, przy czym wartość dofinansowania wynosi 3 303 019 zł. Wsparcie skierowane jest do 70 podmiotów z Kielc, a działania będą koncentrowały się m.in. na zakupie materiałów ochrony osobistej oraz innego drobnego sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa i  odpowiednich warunków pracy personelowi placówek medycznych, służb mundurowych, placówek opieki społecznej, oświatowych oraz innych podmiotów publicznych.

- Te pieniądze będą bardzo przydatne szczególnie teraz w okresie odmrożeń, czyli rozluźnienia naszego życia społecznego i usług, a jednocześnie konieczności przestrzegania wymogów i nakazów, na przykład zakupu sprzętu niezbędnego do bezpiecznego przeprowadzenia jakiejś imprezy. Środki będą racjonalnie wykorzystane zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek - podkreślił prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

 RPO EFS.png

Powrót na początek strony