Unijne wsparcie na szkolnictwo zawodowe. Uczniowie kieleckich szkół odbędą płatne staże i specjalistyczne szkolenia

Dodatkowe zajęcia, specjalistyczne kursy i płatne staże dla uczniów, a do tego szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli – to założenia projektów, na które unijne dofinansowanie otrzymały trzy kieleckie szkoły zawodowe. Jak podkreśla wiceprezydent Marcin Chłodnicki, wsparcie działań na rzecz kształcenia zawodowego to dziś jeden z priorytetów działalności Miasta Kielce.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum nr 3 Im. Danuty Siedzikówny "Inki" otrzymał ponad 750 tys. zł na projekt, w którym weźmie udział 60 uczniów kształcących się w zawodach: technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności. Przewidziano dla nich również dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych.

Ponadto realizowane będą zajęcia w ramach koła gastronomicznego dotyczące kuchni polskiej, kuchni staropolskiej w nowoczesnym wydaniu, grillowania, ryb i owoców morza, czy kuchni zgodnej z naturą. Uzupełnieniem będzie pięć wyjazdów studyjnych do cenionych restauracji połączonych ze szkoleniem.

Dla 24 uczniów zaplanowano miesięczne, wakacyjne staże, które będą odbywać się u pracodawców, współpracujących ze szkołą. Stażyści otrzymają stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu oraz odzież ochronną.

W ramach projektu zaplanowano także doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do prowadzenia gastronomii, ponadto szkoła kupi sprzęt specjalistyczny, m. in. szafę chłodniczą, specjalistyczne roboty kuchenne, sprzęty barmańskie i cukiernicze.

- Myślimy nie tylko o uczniach, ale także o przedsiębiorcach, którzy cały czas poszukują specjalistów. Stąd inwestycje w szkoły branżowe. Dziś w całej Polsce panuje trend, by zdobywać przede wszystkim praktyczne umiejętności – mówi zastępca prezydenta. 

Jednym projektem objęte zostały Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika oraz  Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza. Skorzysta z niego 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości.

Uczestnicy projektu przez okres dwóch miesięcy odbywać będą staże zawodowe u pracodawców z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczniowie otrzymają stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu. Staże pozwolą na sprawdzenie zdobytej wiedzy w praktyce, będą szansą na rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych.

W ramach projektu przewidziano także dodatkowe zajęcia dla uczniów w trybie weekendowym: certyfikowane szkolenia z zakresu komputerowych programów księgowych i szkolenie z zakresu e- podręczników i e-zasobów dla uczniów.

Z projektu skorzystają też szkoły. Każda szkoła wzbogaci się o 20 nowoczesnych komputerów z systemem operacyjnym, laserową drukarkę oraz projektor multimedialny z ekranem.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powrót na początek strony