Upamiętnią rocznicę utworzenia getta w Kielcach

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza 6 kwietnia (środa) o godz. 17.00 do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu, Kielce przy ul. Planty 7 na czytanie listów z kieleckiego getta Hani Goldszajd.

Wydarzenie to upamiętni rocznicę utworzenia przez Niemców getta. Odczytane zostaną listy pisane przez Hankę Goldszajd z okupowanych przez Niemców Kielc do brata Aby, siostry Sury i szwagra Herszla, zesłanych do kopalni na Syberię.

Listy przetrwały przywiezione najpierw spod Czelabińska do Polski, a potem zabrane do Izraela. Hanka Goldszajd, jej matka Rywka, ojciec Jakub i brat Chaim nie przeżyli zagłady. Wywiezieni z kieleckiego getta, zginęli w Treblince.

Treść listów uzupełni wspomnienie o rodzicach Yaacova Kotlickiego, syna Sury i Herszla. Interpretacje tekstów usłyszymy w wykonaniu uczennic Liceum Akademickiego w Kielach: Nikoli Wójcik i Niny Kaszyńskiej oraz Andrzeja Cempury, aktora Teatru im. Stefana Żeromskiego. Opieka reżyserka – Dawid Żłobiński.

„Listy z getta” Hanki Goldszajd uzupełnione o fotografie i wspomnienie Yaacova Kotlickiego wydane zostały w 2015 roku przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

31 marca 1941 zarządzeniem niemieckich okupantów w Kielcach utworzono getto – więzienie dla żydowskich mieszkańców naszego miasta. Ponad 25 tysięcy Żydów stłoczono na niewielkim obszarze Kielc. Po 15 miesiącach strachu, cierpień, pracy ponad siły, śmierci z powodu głodu, chorób i egzekucji, w sierpniu 1942 roku, Żydzi z kieleckiego getta zostali zamordowani w obozie zagłady w Trebline.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Roku Pamięci o Ofiarach Kieleckiego Getta, ustanowionego przez Radę Miasta Kielce na wniosek Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

Powrót na początek strony