Upamiętnienie bohaterów obrony Kielc z września 1939

Piknik historyczny rekonstruktorów oraz służb mundurowych odbędzie się 4 września przy skwerze Edmunda Niziurskiego w Kielcach. Wydarzenie połączone będzie z odsłonięciem tablicy upamiętniającej żołnierzy, którzy walczyli i polegli przy Kadzielni w 1939 r.

To inicjatywa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

 

Program wydarzenia:

 

4 września 2021 r. - skwer Edmunda Niziurskiego w Kielcach (róg ul. Pakosz i ul. Krakowskiej)

09.45 - Start i przejazd rekonstruktorów na odrestaurowanych rowerach wojskowych oraz na ich replikach trasy, którą przed 5 września 1939 r dotarli pod Kadzielnię cykliści Straży Granicznej.
10.20 - Zbiórka uczestników uroczystości (rekonstruktorzy, przedstawiciele władz, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież szkolna, media).
10.30 - Rozpoczęcie uroczystości:
- wystawienie warty przy odsłanianej tablicy
- przemówienia okolicznościowe
- poświęcenie kamienia z tablicą pamiątkową
- odsłonięcie tablicy
- złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje
- zakończenie uroczystości.
11.10 - Rozpoczęcie Pikniku - prezentacja oryginałów i replik sprzętu WP z 1939 r; stoiska promocyjne służb mundurowych, muzeów, instytucji pamięci oraz grup rekonstrukcji historycznej.

Po raz kolejny odbędzie się również konkurs "Laur Centralnego Okręgu Przemysłowego w Kielcach - IX edycja". Nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach za najlepsze repliki oraz renowacje przedmiotów, maszyn i urządzeń okresu II RP.

 

Wydarzenia towarzyszące:

 

6 września 2021 r.

10.00 - Otwarcie wystawy poświęconej obronie Kielc w Punkcie Promocji Kielc, na terenie Dworca PKS.

 

27 września – 11 października 2021 r.

Promocja projektu realizacji muralu Pamięci obrońców Kielc 1939, w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

 

7 października 2021 r.

Konferencja ON-LINE poświęcona historii walk 7. Dywizji Piechoty i formacji granicznych w pierwszych dniach września 1939 r. w Katowicach.

Powrót na początek strony