Miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W Kieleckim Centrum Kultury odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości dyrektorzy i nauczyciele kieleckich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych otrzymali odznaczenia państwowe oraz nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W wydarzeniu udział wziął prezydent Kielc Bogdan Wenta, jego zastępca Marcin Chłodnicki oraz Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta Kielce.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Kielc Bogdan Wenta podziękował wszystkim dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty za codzienne zaangażowanie w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

- Dla młodych ludzi jesteście Państwo mentorami, pomagacie im odkrywać świat i samych siebie, przygotowujecie do podejmowania decyzji, słuchacie, rozbudzacie zainteresowania i inspirujecie. Składam Państwu wyrazy uznania za tę trudną i odpowiedzialną pracę w kształtowaniu młodego pokolenia kielczanek i kielczan. Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość okazywaną młodzieży. Życzę Państwu wielu marzeń i wytrwałości w ich realizacji, aby praca była niewyczerpanym źródłem satysfakcji i radości z sukcesów podopiecznych. Życzę spełnienia zawodowego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym - mówił prezydent.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 10 osób.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 7 osób.
Nagrody Kuratora Oświaty 12 osób. 
Nagrody Prezydenta: I stopnia – 10 osób, II stopnia – 18 osób, III stopnia – 99 osób.

„Medale Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczościdla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wręczyła jego zastępca.

Uroczystość uświetnił występ wokalny Patrycji Michalskiej przy akompaniamencie Piotra Sitkowskiego.  

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Dzień Edukacji 2022 Lista nagrodzonych.pdf PDF 243.45 KB
Powrót na początek strony