Usługa transportowa dla seniorów w 2024 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje bezpłatne usługi transportowe przeznaczone dla mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 70 rok życia, mają problemy z samodzielnym poruszaniem się komunikacją miejską. Przejazdy na terenie Kielc mogą odbywać się do urzędu, banku lub placówki medycznej.

Gdzie się zgłaszać?

Zgłoszenia i odwołania przejazdów należy dokonywać pod numerem telefonu: 514 643 274 – ( w godz. 7.30 – 15.30 w dni powszednie).

Zasady realizacji usługi

Przewozy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Z usługi transportowej można korzystać 1 raz w miesiącu i maksymalnie 8 razy w roku.

Potrzebę skorzystania z usługi transportowej może zgłosić senior lub w jego imieniu rodzina, podmiot leczniczy, instytucja. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko seniora, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane dotyczące przejazdu (datę, godzinę i adres, nazwę urzędu lub placówki medycznej).

Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem usługi. Odwołanie przejazdu powinno nastąpić nie później niż 1 dzień przed planowaną usługą. W przypadku nieodwołania przejazdu przez seniora/osobę zamawiającą i niepodania ważnych przyczyn tego faktu senior traci 1 możliwość przejazdu.

Kierowca może poczekać na seniora jeżeli wizyta w miejscu docelowym potrwa do 30 minut. W przypadku wizyty powyżej 30 minut senior/opiekun powinien poinformować o tym kierowcę i ustalić godzinę planowanego powrotu.

Ważne

Na jeden przejazd składa się kurs z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego oraz kurs z miejsca docelowego do miejsca zamieszkania, w ciągu jednego dnia. Senior poświadcza odbyty przejazd na oświadczeniu składając czytelny podpis.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Powrót na początek strony