Utrudnienia na remontowanej ul. Artwińskiego

Wykonawca inwestycji "Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach", firma STRABAG, informuje o zamknięciu dla ruchu fragmentu ul. Artwińskiego. W czwartek, 10 sierpnia nieczynny dla ruchu kołowego będzie odcinek od ul. Podklasztornej do wjazdu przy budynku administracyjnym.

Tego dnia drogowcy będą prowadzić prace związane z frezowaniem starego asfaltu i położeniem pierwszej warstwy nowej nawierzchni. Ruch na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do wjazdu przy budynku administracyjnym odbywać się będzie w tym dniu dwukierunkowo.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii informuje, że wjazd na górny parking będzie możliwy jedynie z ulicy J. Kamińskiego wjazdami nr 4 i 5.

UWAGA! Ze względu na prowadzone prace, wystąpią również utrudnienia w kursowaniu autobusów w dniach:

- od czwartku 10 sierpnia br. od godziny 6:00 do piątku 11 sierpnia br. do g. 7:00
- od piątku 11 sierpnia br. od godziny 20:00 do soboty 12 sierpnia br. do g. 7:00

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, autobusy linii 23, 50, 51, 102 i 107 w w/w terminie zostaną skierowane przez ulicę Grunwaldzką. Dla linii 50, 51 i 107 przystankiem początkowym (po stronie południowej ulicy Grunwaldzkiej) oraz końcowym (po stronie północnej ulicy Grunwaldzkiej) będzie Szpital Wojewódzki.

Powrót na początek strony