Utrudniony odbiór odpadów na remontowanej ul. Podklasztornej

Z uwagi na trwające prace budowlane mające miejsce na odcinku ul. Podklasztornej od numeru 62 do 77 oraz brakiem możliwości dojazdu to tych nieruchomości przez firmę ENERIS Surowce S.A. celem odbioru odpadów, ustalono termin odbioru interwencyjnego zmieszanych odpadów komunalnych (pojemnik czarny) oraz bioodpadów (worki brązowe) na dzień 04.11.2023 r.

Mieszkańcy proszeni są o wystawienie pojemników/worków w miejsce, z którego będzie mógł nastąpić odbiór.

Powrót na początek strony