„UTW dla społeczności”. Ruszyła rekrutacja do projektu edukacyjnego

Już po raz dziesiąty Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane prowadzeniem działań na rzecz społeczności lokalnych. To nie tylko możliwość rozwoju i nawiązania wzmacniających relacji między UTW, ale również szansa na pozyskanie mikrograntów. Nabór zgłoszeń do projektu trwa do 15 listopada br.

„UTW dla społeczności” powstał w odpowiedzi na społeczną potrzebę wzmacniania uczestnictwa i sprawczości osób starszych oraz włączania seniorów w dialog i współpracę ze społecznością lokalną. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która współpracuje ze środowiskiem UTW już ponad 18 lat.

W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 10 uniwersytetów z całej Polski, reprezentowanych przez 3-osobowe zespoły, chętnych do powołania w swoich strukturach lub wzmocnienia grup wolontariatu. Wsparcie dla UTW będzie obejmowało m.in.: zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych trenerów, indywidualne konsultacje dla UTW biorących udział w projekcie, spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW, mikrogrant w wysokości 2000 zł na przeprowadzenie krótkiego projektu społecznego.

Realizacja tegorocznej edycji projektu jest zaplanowana w okresie od listopada 2022 roku do września 2023 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i e-publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie” dostępne są na stronie: www.utwdlaspolecznosci.pl.

 

Powrót na początek strony