Uwaga - zmiany na ul. Radomskiej i ul. Zagnańskiej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w sobotę 18 kwietnia oraz w nocy z 19 na 20 kwietnia br. firma Strabag planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. Radomskiej i ul. Zagnańskiej w Kielcach.

 

Zmiana - ul. Radomska

Od soboty 18 kwietnia br. na odcinku 150 metrów ul. Radomskiej od nowego ronda na przecięciu z ul. Szybowcową w stronę północną (kierunek Warszawa) jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywał się będzie wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

 

Zmiana - ul. Zagnańska

W nocy z 19 na 20 kwietnia br. w obrębie inwestycji ruch zostanie przeniesiony na wybudowaną jezdnię wschodnią (od strony cmentarza) i będzie się po niej odbywał w obu kierunkach. Zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia zachodnia („stara”), gdzie wykonawca prowadził będzie roboty budowlane.

Obie inwestycje, prowadzone są w ramach projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi priorytetowej 6 Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF.

 

RPO EFRR.jpg


Do końca zbliża się zaś budowa wiaduktu, będącego przedłużeniem ulicy Olszewskiego. Inwestycja prowadzona jest częścią projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, który realizowany jest przez Gminę Kielce ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony